مراسم سوگواری مذهبی مراسم سوگواری قومی مراسم ازدواج جشن ولادت و نامگذاری مقدمه
باورها و اعتقادات اصطلاحات و ضرب المثل ها بازارها و مشاغل

مقدمه

بازگشت

دلبستگی و علاقه مندی به زادگاه امری فطری است و هرکس دوست دارد از اوضاع مختلف طبیعی ، اقتصادی، تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی زادگاهش در گذشته و حال اطلاعاتی داشته باشد.

در واژه نامه فارسی از فرهنگ به عنوان ریشه و چشمه زندگی یاد شده است و فردوسی ازا ین واژه ارزشها و اندیشه های والی بشری را اراده می کند و فرهنگ را بر تبار و نژاد و اصل و نسب برتری می نهد.

گروهی مسائل مادی و اقتصادی را و گروهی معنوی ترین جنبه های زندگی را فرهنگ می دانند.

 بین فرهنگی که مردم شناس می شناسد و آنچه فیلسوف یا مورخ در نظر دارد تفاوت بسیاری دیده می شود،برخی    انسان شناسان فرهنگ را فرآورده اجتماع بشری می دانند.

 اصولا وجود فرهنگ همان نفس و ذات زندگی است ،همان رود خروشان که انسان را به دریی کمال رهنمون می شود.حقیقتی که انسان را به عنوان اشرف مخلوقات معرفی می نمید.

فرهنگی را که در متن زندگی مردم جریان دارد باید جست که ارج نهادن به فرهنگ مردم همان ارج نهادن به مردم است چرا که مردم از فرهنگ خود جدا نیستند.

مطالب موجود که نتیجه بررسی و تحقیق چند ساله حقیر و زحمات بی دریغ عزیزان می باشد گوشه هیی از فرهنگ ین دیار است که سینه به سینه و نسل به نسل در هر دوره طبق سلیقه افراد و با توجه به موقعیت زمانی با تغییرات و دخل و تصرفاتی به ما رسیده است لذا به لحاظ اینکه مرور زمان کلیه امور و شئون جامعه از قبیل آداب و رسوم و موقعیت فرهنگی و تاریخی را به شدت رو به دگرگونی و تحول می برد شایسته نیست که فرزندان ا ین دیار وآیندگان از اوضاع فرهنگی و اجتماعی پیشینیان خود بی اطلاع باشند پس به لحاظ حفظ و اصالت فرهنگی و اجتماعی در حد توان خود اقدام به جمع آوری مطالب زیر نمودم که از ضعف و نارسایی خالی نیست و امید است که عزیزان مرا از نقطه نظر و انتقاد و پیشنهاد خود بی نسیب نگذارند.

سپاس گذار شما

علی عمرانی سنقر 8/8/82

مطالب را از منوی بالا انتخاب کنید

بازگشت