بازار و مشاغل                               بازگشت

**************************************************

قدیمی ترین بازار سنقر بازاری است که از پشت مسجد جامع شروع و تا مسجد سر چقا ادامه دارد در این بازار مشاغل  که شامل کفش فروشی ،کفش دوزی ، بزازی، رنگ رزی خامه ، زر گری ،خرید و فروش کتیرا ،یخدان سازی ،نمد مالی ، کلاه مالی ، نجاری ،پنبه زنی، مسگری ، چاقو سازی و ..... وجود داشت . این بازار به بازار نجارها و بازار کفاشها مشهور است .

بازار نجارها دقیقا پشت مسجد بازار قرار دارد که هم اکنون نیز کسبه آن اغلب به نجاری مشغولند.

بازار کفاشها از ابتدای میدانچه پشت مسجد بازار شروع و انتهای آن به مسجد سرچقا ختم می شود.

در پشت بانک ملی کنونی بازاری وجود داشت که کسبه آن اغلب رنگرز و نعل بند بودند که از مغازه های آن هم اکنون به عنوان انباری استفاده می شود این محل به (حسینیه) معروف بوده است.

ابتدای بازار میثم کنونی به بازار سلاخها شهرت داشت و بعد از آن به راسه مال فروشها می رسید و انتهای بازار به بازار آهنگران ختم می شد که اغلب کسبه آن به آهنگری مشغول بودند و تعدادی کارگاه چاقو سازی نیز در همین بازار وجود داشت.

در بازار پیره سوند نیز تعدادی چاقو سازی و کفاشی، پالان دوزی ، بقالی و کتابفروشی وجود داشت.

از مشاغلی که قبلا در سنقر وجود داشته و امروزه از رواج افتاده می توان به مشاغل زیر اشاره کرد :

مشاغل مردانه: نمد مالی ، کلاه مالی ، کفش دوزی ، پالان دوزی ، نعل بندی ، علافی ، دباغی ، رنگرزی ، حلاجی ، نقل پزی ، تخمه پزی ، آجر پزی ، آهک پزی ، تنور سازی ، کندو سازی ، یخدان سازی ، چراغ سازی ، چاقو سازی ، قفل و کلید سازی ، خشت زنی ، خراطی ، آهنگری ، زرگری ، مسگری

مشاغل زنانه : پشم ریسی ، نخ ریسی ، جاجیم بافی ، قالی بافی ، جوراب بافی ، دستکش بافی ، شال بافی ، کلاش بافی

بازگشت